Når det oppstår en skade skal styret informeres så raskt som mulig. Bruk dette skjemaet for å melde om en skade på uteområdet eller i din leilighet.