Innstalleringen skal skje på nedenstående vilkår som aksepteres av seksjonseier.

  1. Eier er ansvarlig for at varmepumpen ikke er til sjenanse for naboer og er skjemmende på bygningen. Dette gjelder ved plassering, utseendemessig og ved støy. SFTs krav er at støyen hos naboen ikke skal overstige 45 desibel.
  2. Alle kostnader vedrørende vedlikehold bæres av eier.
  3. Ved fjerning av varmepumpen skal eventuelle skader på bygning utbedres av eier.
  4. Hvis pålegg fra sameiet ikke etterkommes, kan sameiet fjerne pumpen for eiers regning.

Se Retningslinjer for installasjon av varmepumpe HER