Bruk dette skjemaet når du som ny eier/leietaker skal bestille nytt postkasseskilt. NB! Vær nøye med stavemåte. Skiltet blir laget nøyaktig slik du skriver det inn.
Du blir kontaktet på mobil av en ansatt hos CERTEGO (tidligere Låsgruppen) når skiltet er klart for henting og betaling i butikken i Stabburvn 16, 1617 Fredrikstad.