Alle eierseksjonssameier skal ha vedtekter, dette fremkommer klart i eierseksjonsloven. Vedtekter er eierseksjonssameie grunnleggende regler om sameiernes rettigheter og plikter. Vedtektene er bindende for alle sameierne og loven stiller av denne grunn krav til hvordan vedtektene eller et vedtak skal inngås.