Strømstøtte Ladestasjon

Kalkulatoren beregner hva du totalt betaler for strømmen når også nettleie og eventuelt påslag legges til.

Vedtekter

Alle eierseksjonssameier skal ha vedtekter, dette fremkommer klart i eierseksjonsloven. Vedtekter er eierseksjonssameie grunnleggende regler om sameiernes rettigheter og plikter. Vedtektene er bindende for alle sameierne og loven stiller av denne grunn krav til hvordan vedtektene eller et vedtak skal inngås.

Husordensregler

I et sameie er husordensregler et viktig og praktisk verktøy. Husordensreglene for sameier har bestemmelser om hvordan sameierne skal oppføre seg i sameiet, og setter begrensninger for bruken av egen bolig og fellesarealer.

Postkasseskilt

Bruk dette skjemaet når du som ny eier/leietaker skal bestille nytt postkasseskilt. NB! Vær nøye med stavemåte. Skiltet blir laget nøyaktig slik du skriver det inn.Du blir kontaktet på mobil av en ansatt hos CERTEGO (tidligere Låsgruppen) når skiltet er klart for henting og betaling i butikken i Stabburvn 16, 1617 Fredrikstad.

Retningslinjer for installasjon av varmepumpe

Søknad om styrets godkjenning sendes på eget skjema på sameiets hjemmeside sc27.no.

|

Søknad om installasjon av varmepumpe

Innstalleringen skal skje på nedenstående vilkår som aksepteres av seksjonseier. Se Retningslinjer for installasjon av varmepumpe HER

Låssylinder

Bruk dette skjemaet om du ønsker å bestille nye låsesylindere. Certego vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for når ny sylinder skal sette inn.