Vedtekter

Alle eierseksjonssameier skal ha vedtekter, dette fremkommer klart i eierseksjonsloven. Vedtekter er eierseksjonssameie grunnleggende regler om sameiernes rettigheter og plikter. Vedtektene er bindende for alle sameierne og loven stiller av denne grunn krav til hvordan vedtektene eller et vedtak skal inngås.

Husordensregler

I et sameie er husordensregler et viktig og praktisk verktøy. Husordensreglene for sameier har bestemmelser om hvordan sameierne skal oppføre seg i sameiet, og setter begrensninger for bruken av egen bolig og fellesarealer.

Retningslinjer for installasjon av varmepumpe

Søknad om styrets godkjenning sendes på eget skjema på sameiets hjemmeside sc27.no.