Brannsikkerhet på hytta

Brannsikkerhet på hytta Her har vi samlet noen tips for å gjøre hytteturen til en hyggelig og trygg tur! Det er viktig å huske på at det i utgangspunktet er samme krav til hytter og fritidsboliger som til vanlige boliger og at du derfor må ha røykvarsler og slukkeapparat! Røykvarsler på hytta Det stilles samme…

Gass

Dette må du vite om propangass og sikkerhet Dette må du vite om propangassSelve propangassen har i seg selv ikke spesielt farlige egenskaper. For at propangass i det hele tatt skal forbrenne er den avhengig av oksygen. Skulle det skje en ulykke vil det derfor være oksygenmangelen som i seg selv kan kreve liv. Propangass…

Allemannsrett og ferdselsregler

Alle har rett til å ferdes fritt i utmark, uavhengig om området er privat eller offentlig. Med rettigheten følger også ansvar. Respekter Grunneierne. Du er velkommen til å bruke fri- og friluftslivsområdene. Friluftsloven slår fast alles rett til å ferdes i utmark, uavhengig om området er privat eller offentlig, men det er en frihet under…

Respekter bålforbudet

Respekter bålforbudet Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild/tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med…

Vei med bomavgift

Den som har eiendomsrett til privat vei kan også som utgangspunkt kreve bompenger for bruk av veien. Denne retten er imidlertid begrenset av vegloven § 56: Der framgår at oppkreving av bompenger krever samtykke fra kommunen. Kommunen fastsetter også størrelsen på bomavgiften og kan videre sette vilkår for bruken av bompengene som kommer inn. I sine…