Dette må du vite om propangass og sikkerhet

Dette må du vite om propangass
Selve propangassen har i seg selv ikke spesielt farlige egenskaper. For at propangass i det hele tatt skal forbrenne er den avhengig av oksygen. Skulle det skje en ulykke vil det derfor være oksygenmangelen som i seg selv kan kreve liv. Propangass er i utgangspunktet en luktfri gass. Den blir derfor tilsatt luktstoff slik at ved en lekkasje er det relativt å lukte seg frem til dette. Lukter du derfor råtten kål eller råtne egg er det viktig å stenge gasstilførselen og lufte så godt som mulig.

Propangass er tyngre enn den luften vi puster inn. Hvis en gassbeholder lekker vil propangassen legge seg langs gulvet. En gassalarm skal derfor monteres lavt på veggen.

Propangass har en egen kjemi som få har satt seg inn i. Ofte oppstår feil når man bruker gassprodukter på samme måte som elektriske produkter – det kreves altså at du setter deg litt inn i hvordan gassproduktet fungerer, og blir vant til å bruke det på en god og trygg måte.

Dette er gassvettreglene:

  • Plasser aldri gassbeholdere i kjelleren eller i andre rom under bakken.
  • Sørg for at gassbeholderen står oppreist og ikke blir utsatt for sterk varme eller sterk sol. Sett gassbeholderen utenfor grillen, så kan du lett stenge av gassen.
  • Vær på vakt mot lekkasjer. Åpen ild, røyking eller en elektrisk gnist kan tenne på gassen slik at den eksploderer.
  • Sjekk slange og koblinger for lekkasjer jevnlig. Dette gjør du ved å pensle på konsentrert såpevann. Når du åpner for gassen vil det danne seg såpebobler der lekkasjen er.
  • Bruk bare slanger som er egnet for bruk til gass. Skift sprukne eller ødelagte slanger med en gang. Det er ikke lov til å bruke slanger som er lengre enn 1,5 meter. Bruk slangeklemmer for å feste slangen.
  • Hold alltid en tent fyrstikk klar når du åpner for gassen. Steng for gassen når du ikke skal bruke den. Ta også av regulatoren hvis det er lenge til du skal bruke gass igjen.
  • Hvis det begynner å brenne i nærheten av gassbeholderen, steng for gassen ved å vippe over knappen på toppen av regulatoren. Hvis det er forsvarlig bør du også flytte beholderen vekk fra brannen.
  • Sørg for at gassapparatet og beholderen er i god stand. Ikke prøv å reparere skader på gassbeholderen selv. Overlat til propanforhandleren å gjøre kontroll og eventuelt vedlikehold av gassapparater og gassanlegg.
  • Les bruksanvisningen nøye før du tar gassapparater og gassanlegg i bruk. Spør forhandleren hvis du er i tvil om noe.