Sameiet ligger i Fredrikstad sentrum, bydel Cicignon. Bydelen er oppkalt etter general Johan Caspar de Cicignon , som var guvernør i Fredrikstad fra 1677. Sameiet består av 41 boligseksjoner.

SKJEMA
DOKUMENTER
VIBO

EGENKONTROLL


Skjema

Skademelding

Når det oppstår en skade skal styret informeres så raskt som mulig. Bruk dette skjemaet…

Skjema