KORTSIKTIGHET

Tilværelsens
uutholdelige
letthet.

Forbrukersamfunnet er avhengig av mennesker som ikke har noe overordnet prosjekt i livet og som trenger nye ting, hele tiden, for å fylle et tomrom av meningsløshet og kjedsommelighet.

Et tomt skall av modernitet.