Respekter bålforbudet

Mellom 15. april og 15. september er det generelt bålforbud i Norge. Da er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller, bålpanner og annen åpen ild, i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen. Det er likevel tillatt å gjøre opp ild/tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Det er viktig å huske på at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man tenner bål, kan det være svært tørt i nærheten. Du er selv ansvarlig Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Det er alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på om du kan tenne opp ild, la heller være eller kontakt brannvesenet.

Råd for bål i skog og utmark:

  • Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september Ikke tenn bål i skog og utmark i denne perioden.
  • Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Merk at det kan være store lokale variasjoner.
  • Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale
  • Vær obs på vindretning og vindstyrke
  • Unngå å brenne materiale som gir gnister Det er materiale som papir, bartre, lyng og lignende.
  • Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket. Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.
  • Unngå bruk av engangsgriller Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *